Srpnové povodně – škody za 350 milionů

Povodně během prvních dvou srpnových víkendů podle zatím posledních odhadů způsobily na vodních tocích, lesních dopravních cestách, malých vodních nádržích a dalším majetku ve správě Lesů ČR škody ve výši přesahující 350 milionů korun. Mezi nejvíce postižené patří území Libereckého a Ústeckého kraje. Škody jsou zatím zaznamenány na celkem 61 vodních tocích, které se nacházejí na území přibližně 40 obcí. Nejvíce škod je v územích mezi Libercem a Frýdlantem, Jablonným v Podještědí a Chrastavou a také v okolí Ústecka a Děčínska.

Lesy ČR odstraňují následků povodní

povoden-02_301x225.jpgPracovníci Lesů ČR působí přímo v terénu, kde vyhodnocují a monitorují situaci, spolupracují s povodňovými komisemi postižených obcí a zajišťují techniku na provádění zabezpečovacích prací. „Naším hlavním cílem je zajistit bezpečnost osob a odstraňovat překážky, které brání odtoku vody v korytech. Tam, kde je to potřebné, nasazujeme těžkou techniku i na cestách, abychom nedostupná území a lokality mohli co nejdříve zpřístupnit. Provedli jsme také mimořádnou technickou kontrolu stavu hrází malých vodních nádrží v lesích,“ uvádí Svatopluk Sýkora.

Těžkou techniku prozatím Lesy ČR nasadily například v obcích Bílý Potok, Hejnice, Oldřichov v Hájích, Kunratice, Velké Březno, Malé Březno, Těchlovice, Zdislava nebo v některých místních částech Děčína a Ústí nad Labem.  „Technikou v prvé řadě pomáháme i přímo povodní postiženým lidem při zabezpečení jejich podemletých obydlí, kdy lomovým kamenem stabilizujeme nejponičenější místa v tocích i na komunikacích,“ upřesňuje výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. 

V zasažených oblastech byla většina lesních cest neprůjezdná. Vznikly rozsáhlé strže a sesuvy. Lesy ČR varovaly obyvatelstvo v postižených oblastech před vstupem do lesa, kde hrozí nebezpečí úrazu.

Lesy ČR pomáhají lidem

povoden-01_301x225.jpgStejně jako při povodních v květnu letošního roku Lesy ČR poskytnou všem obyvatelům, kteří v důsledku povodní přišli o své domy, dřevo na výstavbu rodinného domu nebo bytové jednotky, a to za výrazně zvýhodněných finančních podmínek. Generální ředitel již celkem 72 obcím postiženým povodní odeslal osobní dopisy s nabídkou výpomoci postiženým občanům a obcím. Úřady postižených obcí již byly osobně kontaktovány a o možnostech výpomoci informovány pracovníky místních organizačních jednotek podniku.

Generální ředitel Svatopluk Sýkora nejpostiženější oblasti Libereckého kraje osobně navštívil. „Na velkou vodou poničené oblasti je opravdu smutný pohled. Lesy ČR udělají vše proto, aby se následky povodní podařilo odstranit v co možná nejkratší době. Velkou pozornost budeme nadále věnovat přímé pomoci povodní postiženým lidem,“ zdůraznil Svatopluk Sýkora.

V rámci pomoci Lesy ČR také pro postižené obce nakoupily dezinfekční a čisticí prostředky a ruční nářadí na odklízení naplavenin. Do postižených oblastí podnik daroval pracovní oděvy, obuv a oblečení pro potřeby krizových štábů a integrovaného záchranného systému. Do povodní postižených oblastí stále doplňuje stav těžké techniky.

Víkendové škody ve Středních Čechách

Nepříznivé počasí o uplynulém víkendu způsobilo problémy také části Středočeského kraje. Během nedělní bouřky došlo ve Středočeském kraji převážně k ojedinělým zlomům stromů v celkovém rozsahu do 10 tisíc m³ a drobným škodám na lesních cestách. Žádný les ve správě LČR není uzavřen.

Lokální škody způsobila bouře, která se přehnala od Jihu – od Slap a postupovala do Prahy, v okolí Třebenic a Hradištka pod Medníkem. Poškozeny byly také některé pruhy lesa směrem na Prahu. V Třebenicích je zničeno 500 metrů oborního plotu a vyvráceno nebo rozlámáno 3 000 m³ dreva. Na Medníku LČR zaznamenali cca 2 000 m³ polomu. Od Jílového do Prahy je předpoklad cca 4 000 m³ polomu.

Zpracování těchto polomů se dá očekávat do podzimu. Ve zmiňovaných lokalitách jsou poškozené také lesní cesty.  Až 30cm vysoká vrstva krup poškodila a na některých místech zničila mladé lesní porosty. V úzkých pruzích došlo k poškození listů a jehlic některých stromů.

V Hradci Králové, 17.srpna 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.