Stále doporučujeme občanům, aby nevstupovali do lesa

Půda v lesích je stále podmáčená a těžký sníh, který padá do větví stromů, zvyšuje riziko vyvrácení stromů. Stále tedy platí doporučení občanům z 1. dubna, aby v několika následujících dnech nevstupovali do lesa.

Přestože se vítr uklidňuje, na mnoha místech je mlha a silně sněží. Zatím tedy škody v lesních porostech pouze odhadujeme. Mohou dosáhnout až 350 tisíc kubíků dřeva. Konkrétní situaci na území jednotlivých lesních správ vyhodnocujeme,“ uvedl výrobně-technický ředitel Václav Lidický. Podle jeho slov ale nelze současnou epizodu považovat za ukončenou. Těžký mokrý sníh může poškodit mladší porosty, zatížené koruny stromů snadno podlehnou i podstatně menším poryvům větru. Riziko vstupu do lesa tedy nadále trvá. „V této chvíli nemáme informace o tom, že by šlo o kalamitu mimořádného rozsahu,“ dodal Lidický.

Nejvíce stromů spadlo tento týden díky silnému větru v Beskydech, v Krušných horách, na Šumavě, ve středních, ale i ve východních Čechách.

V Hradci Králové, 2. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.