Stanovisko Lesů ČR k rozhodnutí soudu o zakázkách na lesnické práce

Lesy ČR berou na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně o zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), o kterém média informovala ve čtvrtek 24. září 2009.

Rozhodnutí se týká zakázek zadávaných v roce 2007. Přípravu výběrových řízení na tyto zakázky státní podnik konzultoval s ÚOHS a postupoval v souladu s jeho stanovisky.

Lesy ČR nejsou účastníkem sporu, v němž žalujícím je společnost CE WOOD a žalovaným ÚOHS. Nyní vyčkají na reakci ÚOHS v obou oddělených případech a podle ní zváží své další kroky.

V Hradci Králové 25. 9. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.