Státní lesníci spolupracují s vědci i akademiky

Lesy ČR uzavřely dohody s Českou zemědělskou univerzitou v Praze i s CzechGlobe

Propojit praxi s akademickou sférou a spolupracovat s vědci při řešení stávajících problémů lesů je cílem dohod o spolupráci. Generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček je uzavřel koncem roku s Michalem V. Markem, ředitelem CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, a 18. ledna s rektorem České zemědělské univerzity v Praze Petrem Skleničkou.

Společnými tématem vědců i lesníků je zvyšování odolnosti lesů vůči suchu, monitoring dopadů sucha a využití jeho krátkodobé a střednědobé předpovědi. Společně se budou podílet také na vývoji nástrojů pro vyhodnocování rizik přírodních požárů porostů ve volné krajině. Vymodelují i vývoj zásob dřeva v podmínkách klimatické změny a budou prognostiky vývoje zdravotního stavu lesů podle objemu nahodilých těžeb. „Začneme tím, že letos pro www.intersucho.cz vytvoříme síť pozorovatelů,“ řekl k dohodě s CzechGlobe Josef Vojáček.

Spolupráci s univerzitou podnik prohloubí zejména ve vědecko-výzkumné činnosti. „Připravíme společné semináře i odborné exkurze a praxe ve státních lesích a také učební materiály pro studenty i odbornou veřejnost,“ upřesnil Vojáček. Podle rektora ČZU Petra Skleničky je společným tématem sucho a kůrovcová kalamita, které české lesy dlouhodobě sužují. Univerzita se také propojí s Lesy ČR při osvětové činnosti. „Společně se budeme snažit o osvětu laické veřejnosti, která povede k pochopení trvale udržitelného hospodaření v lesích,“ dodal Sklenička.

V Hradci Králové 18. ledna 2019

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.