Státní lesníci v nových uniformách

Nové uniformy si obléknou lesníci ze státního podniku Lesy ČR. Prvních 1250 kusů dodá do letošního srpna prostějovská společnost Koutný s.r.o., s níž Lesy ČR uzavřely 21. února na základě výsledku veřejné zakázky smlouvu. Během čtyř let tak firma ušije zelené stejnokroje za bezmála 60 milionů korun.

Sako, kalhoty nebo sukně, plášť, vesta, košile, klobouk, opasek, šátek či kravata a další součásti tvoří nový stejnokroj státních lesníků. „Lesy ČR na tento vzor získaly i licenční práva. Ta jsme u stávajícího vzoru, podle něhož se šijí uniformy od roku 1996, neměli. Nový stejnokroj se liší střihem i materiálem,“ uvedl Radovan Srba, obchodní ředitel Lesů ČR a dodal, že nová uniforma vyjde o deset procent levněji než stávající. Za dámský komplet podnik zaplatí 12 640 korun, za pánský 11 500 korun.

Ve veřejné zakázce na dodavatele stejnokrojů včetně doplňků uspěla prostějovská společnost Koutný, s.r.o., s níž Lesy ČR podepsaly 21. února čtyřletou rámcovou smlouvu. Firma bude dodávat kromě celých kompletů i dílčí části. Zakázce předcházela soutěž o návrh nového vzoru uniformy. U poroty i zaměstnanců uspěl návrh pražského designéra Česlava Jaroše. V porotě zasedli například odborníci z Textilní fakulty liberecké Technické univerzity, ale i samotní zaměstnanci.

Informace o zakázce na dodávku stejnokrojů jsou zveřejněny zde.

V Hradci Králové 22. února 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.