Státní lesy darují dřevo na obnovu požárem poničené chaty Libušín na Pustevnách

Na základě iniciativy ministra zemědělství Mariana Jurečky se státní podnik Lesy České republiky rozhodl darovat vhodné dřevo na obnovu požárem poničené národní kulturní památky – chaty Libušín na Pustevnách. Na společné schůzce se na tom domluvili ministr zemědělství Marian Jurečka, generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jindřich Ondruš. Bezprostředně poté se k avizovanému záměru připojil také státní podnik Vojenské lesy a statky ČR.

Chata Libušín navržená známým architektem Dušanem Jurkovičem představuje významný skvost místní architektury. Pokládám proto za důležité, aby se pro její obnovu udělalo maximum. Vítám rozhodnutí Lesů ČR, které se chtějí podílet na obnově Libušína dodávkou vhodného dřeva. Celková hodnota dřeva včetně servisních činností může představovat částku kolem 1 milionu korun,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

S dodáním dřeva na obnovu chaty Libušín počítáme. Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm poskytneme naši maximální součinnost a s jeho představiteli budeme v úzkém kontaktu. Jsme připraveni se v případě potřeby i odborně spolupodílet na konkretizaci potřebného druhu, objemu a kvality poptávaného dříví,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Této nabídky si velmi vážíme a s díky ji přijímáme Dodávka dříví jako základního stavebního materiálu potřebného na obnovu Libušína pro nás představuje obrovskou pomoc. Dřevo by mělo splňovat určité specifické kvality – mělo by se jednat o jedle a smrky, které vyrostly v nadmořské výšce nad 500 metrů a byly pokáceny v zimě,“ řekl ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jindřich Ondruš.

K záměru se připojil také státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Pomoc VLS bude spočívat ve vhodném vytěžení, přiblížení a odkornění dříví včetně jeho svozu na určené místo. Podnik může navíc zajistit i dočasné uskladnění vybraného dříví.

KONTAKTY

Ministerstvo zemědělství
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace
T: 221 812 557, 733 696 083
E: tiskove@mze.cz  

Lesy České republiky, s. p.
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí
T: 956 999 201, 724 813 301
E: boublik@lesycr.cz  

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Petra Valíčková, pracovník vztahů k veřejnosti
T: 571 757 173
E: valickova@vmp.cz  

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Hana Politzerová, tisková mluvčí
T: 220 405 106, 731 137 661
E: hana.politzerova@vls.cz