Státní podnik Lesy České republiky úspěšně absolvoval certifikační audit dalších systémů managementu

Dne 26. října 2007 Lesy ČR, s. p. završily zavádění systému environmentálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001:1999. Současně státní podnik prošel dozorovým auditem už zavedených systémů managementu kvality a spotřebitelského řetězce lesních produktů.

Externí audity prokázaly, že prověřované systémy vyhovují požadavkům konkrétních systémových norem a jsou efektivně uplatňovány a udržovány.

Na základě výsledků zmíněných auditů Lesy České republiky, s. p. obdrží od certifikační společnosti nové certifikáty EMS a SMS a budou jim prodlouženy stávající certifikáty QMS a C-o-C.

Státní podnik Lesy ČR nyní disponuje rozsáhlým integrovaným manažerským systémem. Certifikáty jsou pro zákazníky potvrzením důvěryhodnosti státního podniku. Jejich získání je zároveň dalším krokem k potvrzení dobrého jména LČR u veřejnosti.

V Hradci Králové 29. října 2007

Šárka Kubelková
Vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy ČR, s. p.