Státní podnik Lesy ČR dnes rozhodl o vyhlášení veřejné soutěže

Státní podnik Lesy ČR dnes rozhodl o vyhlášení otevřeného zadávacího řízení na dodávky pěstebních a těžebních služeb na rok 2007. Vedení státního podniku Lesy ČR vyhlásí zadávací řízení standardním a transparentním způsobem na rok 2007, kdy během tohoto roku by dle zákona č. 137/2006 Sb. měly být vyhlášeny další veřejné zakázky střednědobého charakteru. Vítězové budou známi do 31. 12. 2006. Tuto formu doporučila i dozorčí rada společnosti Lesy ČR.

Toto rozhodnutí bylo přijato po ukončení jednání s profesními sdruženími: České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH) a Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství (SPLH). Vedení podniku Lesy ČR a představitelé obou profesních sdružení se dohodli, že přechodné období roku 2007 bude využito k definování zadávacích podmínek a přípravě dokumentace pro výběrová řízení na období nejméně tří let. „Našim jednoznačným cílem je ukončit složitou a nepřehlednou právní situaci a stabilizovat smluvní vztahy tak, aby nebylo ohroženo hospodaření v lesích spravovaných LČR a podnik se nedostal za hranici zákona.,” řekl Ing. František Koníček, generální ředitel státního podniku Lesy ČR.

Tímto krokem Lesy ČR uzavřou činnosti smluvních partnerů tam, kde Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) výběrová řízení z roku 2004 a 2005 prohlásil za nezákonná. Současně tak náš podnik splní nařízení tohoto úřadu uvést smluvní vztahy Lesů ČR do souladu s právními předpisy. Žádná jiná zákonná možnost v tuto chvíli pro Lesy ČR neexistuje,” dodává Ing. Koníček.

V Hradci Králové 3. října 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217