Státní podnik Lesy ČR očekává nabídky na dodávky osobních automobilů v pěti veřejných zakázkách

Podnik uvítá účast co největšího počtu dodavatelů

Lesy České republiky, s. p., v současné době přijímají nabídky v rámci pěti vypsaných veřejných zakázek na dodávky osobních automobilů různých tříd – jednotlivé tendry se týkají osobních automobilů nižší třídy a střední třídy, terénních automobilů nižší třídy a střední třídy a terénních automobilů pick-up. Souhrnná předpokládaná hodnota předmětných veřejných zakázek je 169 milionů korun bez DPH. „Podmínky veřejné soutěže jsme připravili tak, aby se jí mohl zúčastnit co největší počet uchazečů, které tímto k účasti současně vyzýváme,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Nabídky lze podávat do 3., respektive 10. února 2015.

Všechny uvedené zakázky jsou zadávány v otevřených řízeních podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o probíhajících zadávacích řízeních jsou zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, zadávací dokumentace jsou publikovány na webových stránkách podniku. S vítězi jednotlivých zadávacích řízení podnik uzavře rámcové smlouvy na dva roky. Na základě těchto smluv pak LČR budou postupně nakupovat vozidla podle svých aktuálních potřeb.

Spektrum automobilů používaných v současnosti státním podnikem Lesy České republiky zahrnuje necelých 800 osobních vozů s průměrným stářím 6,6 roku, přičemž 63 vozidel je dokonce starších 10 let.

Provoz zastaralých automobilů zvyšuje náklady na opravy a údržbu, zhoršuje se jejich spolehlivost. V posledních dvou letech byly nákupy nových vozidel prakticky zastaveny. Postupná obnova vozového parku je součástí koncepce autoprovozu, kterou vedení podniku připravilo. Jako první chceme obnovit nejstarší automobily, které slouží venkovnímu provozu, s cílem přispět k vyšší bezpečnosti našich zaměstnanců,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

V Hradci Králové, 14. ledna 2015

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření