Státní podnik Lesy ČR vyhlásí veřejné zakázky už v září

Státní podnik Lesy České Republiky (dále Lesy ČR) dnes ukončil jednání s nejvýznamnějšími smluvními partnery o dodávkách pěstebních a těžebních služeb a dále o možných podmínkách přechodného období pro rok 2007. Během tohoto roku by dle zákona č. 137/2006 Sb. by měly být vyhlášeny veřejné zakázky na období pěti či více let. Tato jednání navazovala na předchozí mnohatýdenní iniciativu zástupců České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (=ČAPLH) a Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství (=SPLH). Tyto dva subjekty zastupují jednotlivé lesnické společnosti v České republice.

Výsledkem těchto jednání je konečné rozhodnutí, že Lesy ČR vyhlásí uvedená zadávací řízení na rok 2007 standardním a transparentním způsobem v průběhu září 2006. Vítězové by tak měli být známi do 31. 12. Vedení Lesů ČR a představitelé obou profesních sdružení se současně dohodli, že přechodné období bude využito k definování zadávacích podmínek a přípravě dokumentace pro střednědobá výběrová řízení na období pěti a více let.
„Lesy ČR bohužel nemohly a nemohou přistoupit na další navrhovanou alternativu, kterou požadovaly podnikatelské skupiny. Tato varianta se totiž pohybuje na hraně zákona a mohla by vést až k destabilizaci podniku˝, říká generální ředitel společnosti Lesy ČR Ing. František Koníček.

Lesy ČR vyhlásí zadávací řízení pro všechny smluvní územní jednotky na období jednoho roku – tzn.: s účinností od 1. 1. 2007. Záměrem společnosti Lesy ČR je dosáhnout ukončení činnosti smluvních partnerů na těch smluvních územních jednotkách, u kterých v dubnu a v červnu tohoto roku označil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (=ÚOHS) výběrová řízení z roku 2004 a 2005 za nezákonná a pravomocně nařídil uvést smluvní vztahy Lesů ČR do souladu správními předpisy v „co nejdříve možném˝ termínu.

„Očekávám, že během tohoto roku by mělo dojít k vynesení definitivních soudních výroků k podaným žalobám ve sporných záležitostech a bude tak po právní stránce ukončen vleklý spor o charakter uzavřených smluv z minulých let. Justice zdlouhavým řešením této závažné kauzy prodlužuje nejistotu v podnikatelském prostředí v tomto tržním segmentu, přičemž právě existence právní jistoty by výrazně přispěla k vytvoření standardního a stabilního prostředí v lesnicko-dřevařském komplexu,˝ dodává ředitel Koníček.

V Hradci Králové 8. 9. 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí