Stávková pohotovost není na místě

Lesy České republiky (dále Lesy ČR) dokončují v těchto dnech hodnocení podaných nabídek v rámci výběrových řízení, které vyhlásily na provádění pěstebních
a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví na rok 2007. Sdružení podnikatelů
v lesním hospodářství (dále SPLH) zveřejnilo dne 19. prosince 2006 na svých webových stránkách zprávu, ve které opět vyzývá podnikatele pracující v lesnických, dřevozpracujících a příbuzných oborech, aby se připojili ke stávkové pohotovosti.
Tu toto sdružení vyhlásilo počátkem prosince 2006. Jde o další nátlak a pokus
o napadnutí současných tendrů, ze strany podnikatelských subjektů, kteří pracují v lesích na základě nezákonných smluv. Lesy ČR vyhlášení stávkové pohotovosti odmítají a nadále nesouhlasí s argumenty SPLH.

Lesy ČR stále trvají na tom, že neruší platné smlouvy. Krajský soud v Brně pouze z procesních důvodů zrušil jedno ze čtyř pravomocných rozhodnutí antimonopolního úřadu, ve kterých tento orgán označil výběrová řízení na lesnické činnosti z roku 2004 a 2005
za nezákonná. Další tři pravomocná rozhodnutí jsou pro Lesy ČR nadále závazná a vyplývá z nich, že předmětné smlouvy jsou neplatné. SPLH tak stále trvá na pokračování neplatných a nezákonných smluv. Současný postup Lesů ČR je jediným legálním řešením situace vzniklé v minulosti v letech 2003 a 2004. Podmínky probíhajících výběrových řízení jsou rovné, transparentní a nediskriminační a odstraňují ekonomické asymetrie, které vznikly výběrovými řízeními v letech 2004 a 2005 za minulého vedení společnosti.

Stanovisko Lesů ČR k otázce platnosti smluv potvrdil mimo jiné i předseda antimonopolního úřadu, Martin Pecina. „Lesy ČR musejí uzavřít nové smlouvy a najít způsob, jak ukončit ty staré, podle zákona už od počátku neplatné. Je povinností Lesů ČR, aby
ke smlouvám ze sporných řízení přistupovaly jako k neplatným, bez ohledu na to, že jim náš úřad v minulosti stvrdil, že zadavateli nejsou.
,“ prohlásil Martin Pecina (cit. Týdeník EURO/18.12.2006/Brutální procedura/str. 52). „Z prohlášení ÚOHS je zřejmé, že současné vedení Lesů ČR musí respektovat názor úřadu a opakovaně prezentovaný názor Evropské komise a pokračovat ve vyhlášených zadávacích řízeních, ze kterých vzejdou nové smlouvy, které nahradí neplatné původní smlouvy,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel LČR.

SPLH dále uvádí, že k výzvě se připojilo 45 podnikatelských subjektů. Je ale nutné dodat, že většinu z nich ovšem tvoří právě členové SPLH. Stejně tak údaj o 8 tis. zaměstnancích je přehnaný a nebyl ničím z jejich strany podložen. Podle Lesů ČR, probíhající tendry v žádném případě neohrozí tisíce pracovních míst. Zaměstnanci podnikatelů, kteří v nových tendrech neuspějí, přejdou jednoduše k těm, kteří budou na daném území pracovat. Stejný názor na aktuální tendry má i Odborová organizace zaměstnanců lesního a vodního hospodářství DLV. „Konečně snad skončilo období, kdy se práce v lese ze strany Lesů ČR zadávala formou takzvaného výběrového řízení, jehož kritériem bylo zadat práci spřízněným duším,“ uvedl předseda odborů Rudolf Kyncl (cit. Agentura ČTK/6.10.2006/ Lesy ČR vypsaly tendry na lesní práce za více než šest miliard Kč).

Lesy ČR činí v tuto chvíli veškeré kroky k tomu, aby přestala být narušována stabilita
v lesnictví zejména uváděním nepravdivých informací a hrozbou stávek,
pokud tyto kroky mají sloužit pouze k hájení partikulárních zájmů jeho členů.