Štenkrava a Kolomaznice slouží lidem i zvěři

Zadržet velkou vodu a při lesním požáru ji využít k hašení, nejen k tomu slouží dvě retenční nádrže u Kladerub nad Oslavou v Kraji Vysočina. Do výstavby tak zvané Štenkravy a Kolomaznice loni podnik Lesy ČR coby správce malých vodních toků v České republice investoval 1,6 milionů korun.

Obě nádrže v krajině zadržují vodu. Zlepšuje se tak mikroklima okolních lesních pozemků a porostů, rozvíjí se i vodní flóra a fauna. Voda ale slouží i zvěři. „V případě lesního požáru je také možné zadrženou vodu okamžitě použít k hašení,“ říká Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků oblasti povodí Dyje z podniku Lesy ČR.

Retenční nádrž Štenkrava pojmenovaná po říčce, na níž byla mezi Mohelnem a Kramolínem postavená, ohraničuje 37 metrová zemní sypaná hráz vysoká 3,2 metry. Na ní navazuje lesní cesta. Hloubka vody v Štenkravě dosahuje dva metry. Maximální objem zadržené vody činí 2 500 metrů krychlových.

 
retenční nádrž Štenkrava
 
retenční nádrž Kolomaznice

Název druhé retenční nádrže, Kolomaznice, je odvozen od původního využití území. Stávala tam menší bouda a pec, ve které doutnalo pryskyřičné dřevo. Pryskyřice vytékala pod hranicí dřeva a chytala se do kbelíků. Ještě za tepla se smísila s tukem, parafínem nebo vazelínou. Tak vznikala kolomaz používaná na mazání dřevěných os vozů. Zemní hráz je dlouhá 40 metrů, široká 3 metry a vysoká 3,7 metrů. Maximální hloubka vody dosahuje 2,45 metrů. Nádrž byla postavena v údolí Oslavy a Chvojnice, tedy v přírodní rezervaci evropsky významné lokality. Najdeme ji v bezprostřední blízkosti značené červené turistické stezky „Náměšť nad Oslavou – Ketkovice“. Stezka se vine souběžně s levým břehem řeky Oslavy a spojuje zříceniny Sedleckého hradu, Lamberku a hradu Kraví Hora. Nedaleko nádrže vede i cyklotrasa „Mlynářská“ spojující Náměšť nad Oslavou s Mohelnem.

V Hradci Králové, 10. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.