Sto vysazených lip připomíná v brněnských Podkomorských lesích výročí založení Československa

Padesát malolistých a stejný počet velkolistých lip vysadil státní podnik Lesy České republiky ve čtvrtek 18. října podél lesní cesty Křivá borovice na území Lesnického parku Podkomorské lesy u Brněnské přehrady. Alej stovky českých národních stromů bude připomínat výročí založení Československa.

Osmdesát lip už předem vysadili dělníci z Lesů ČR spolu s několika vězni z Rapotic. „Dvacet stromů symbolizujících léta první republiky čekalo na slavnost,“ vysvětlil Dalibor Šafařík, ředitel krajského ředitelství Lesů ČR v Brně. Předsadební přípravu a vyhloubení děr pro tyto poměrně mohutné dřeviny provedly stroje. Alej lemuje hlavní výletní trasu od Bystrce k Ríšově studánce – každý druh lípy jednu stranu cesty. Lípy zpevní dřevěný oplůtek. Lesníci ho instalují také kvůli ochraně stromů před zvěří, která by mohla okusovat nebo loupat kůru.

Slavnostního založení výroční aleje se zúčastnili představitelé Magistrátu města Brna, Povodí Moravy, Lesů města Brna, městských částí Brna-Žebětín a Brna-Bystrc, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, Nadace Partnerství a další včetně veřejnosti.

Brněnská akce je jednou z několika obdobných, kterými státní podnik Lesy České republiky připomíná stoleté výročí založení samostatného státu.

V Hradci Králové 18. října 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
Fotografie z akce: