STROMEM ROKU 2010 JE BŘÍZA

V rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit vyhlašuje státní podnik Lesy České republiky již řadu let jednu dřevinu, kterou v daném roce přibližuje široké veřejnosti. Pro letošní rok byla tzv. stromem roku vybrána bříza.

briza-07_129x195.jpgMezi domácí druhy břízy se řadí bříza bělokorá, pýřitá, karpatská, zakrslá, nízká, tmavá a ojcovská. Nejvíce je u nás zastoupena bříza bělokorá (nazývaná též bříza bradavičnatá). Jde o silně světlomilnou dřevinu. Dobře snáší imise, klimatické extrémy a nemá žádné zvláštní nároky na živiny. Roste téměř všude. Je široce zastoupena v celé euroasijské oblasti včetně našeho území, kde se běžně vyskytuje prakticky všude, od nížin do hor.

Jde o strom většinou středních rozměrů s rovným, častěji zakřiveným kmenem a se vzdušnou, řídkou a nepravidelnou korunou. Dosahuje výšky maximálně 25 – 30 m. Různé okrasné kultivary bříz se pěstují v parcích a zahradách.

Z lesnického hlediska má bříza význam především jako tzv. přípravná dřevina. Na mnoha lokalitách připravuje spolu s dalšími podobnými dřevinami podmínky pro nástup dřevin cílové druhové skladby.

Roztroušeně pórovité březové dřevo je velmi výhřevné, ceněné zejména jako palivo. Březová kůra se používala na zhotovování nádob a před objevem papíru také na psaní. Březové dřevo má využití v truhlářství na desky a dýhy. Z březového proutí se vyrábí košťata. Březová míza je cennou surovinou pro farmaceutický průmysl a kosmetiku.

V Hradci Králové, 1. 3. 2010

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz