Studánka v lese nad Židlochovicemi díky Lesům ČR opět září novotou

Obyvatele a návštěvníky města Židlochovice v okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji, nyní při procházkách místní půvabnou krajinou potěší Lesy ČR kompletně opravená studánka. Najdou ji na kraji lesního porostu Hájek, na kopci Výhon nad městem. Náklady na opravu představují částku téměř 180 tisíc korun. Tu Lesy ČR investovaly ze speciálního Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Náklady na projektovou dokumentaci pak ze svého rozpočtu uhradilo město Židlochovice.

Studánku jsme v podstatě znovu postavili. Z vápence dovezeného z Moravského krasu z lomu Holštejn, jsme nechali vybudovat novou kamennou podezdívku. Studánka má nově také stříšku z akátového dřeva. Pro veřejnost je připravena informační tabule obsahující místní zajímavosti, k odpočinku pak lidem poslouží nová lavička. Nezapomnělo se ani na zvěř, pro níž se podařilo vytvořit u studánky malou tůňku, která bude sloužit jako napajedlo,“ říká Jan Dovrtěl z Lesního závodu Lesů ČR Židlochovice.

Studánka se v předmětné lokalitě nachází od pradávna. V roce 1959 byl pramen obezděn za přispění zdejšího mysliveckého spolku kamennými zídkami. Původní kámen s historickým nápisem a letopočtem je dnes umístěn pod lavičkou opravené studánky.

Město Židlochovice leží na úpatí masivu Výhon (355 m. n. m.), který je nejvyšším kopcem Dyjsko–svrateckého úvalu. Výhon je jedinečnou přírodní dominantou. Vedou zde dvě významné turistické trasy: Naučná stezka krajinou Výhonu a Výhon – turistický okruh s rozhlednou. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1237, kdy jsou Židlochovice uváděny na listině vydané českým králem Václavem I.

sudanka-zidlochovice_301x225.jpg

V Hradci Králové 17. ledna 2012 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.