Tetřevy z beskydské odchovny Lesů ČR vypustili lesníci do přírody

Poprvé!

Pět odchovaných tetřevů hlušců lesníci poprvé vypustili v Beskydech do volné přírody, a to v posledním srpnovém týdnu. Podnik Lesy ČR otevřel odchovnu v obci Krásná na Frýdecko-Místecku před dvěma lety. Usiluje tak o zachování tamější dosud živořící populace.

Domácí tetřevy získali lesníci z odchovny na polské straně Beskyd. Kuřata se vylíhla v květnu a v české odchovně zůstala do začátku srpna. „Poté jsme je přemístili do vypouštěcí voliéry v masivu Travného, jednoho z pěti nejvyšších vrcholů Beskyd. Do přírody jsme je vypustili po tří až čtyř měsíční péči,“ řekl tetřevník Vlastimil Novák. Tetřev nyní v Beskydech netvoří životaschopnou populaci. Proč z lesů mizí? „V 19. století jich byly v Beskydech stovky, ve druhé polovině 20. století už jen několik desítek. V posledních letech jsou pozorovány spíše jednotlivé kusy, a to zejména na Slovensku. Vše souvisí se stále intenzivnější přítomností člověka v horách, změnou lesních biotopů i nesrovnatelně větším množstvím přirozených predátorů, tedy lišek, kun a krkavců,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR.

Projekt podniku Lesy ČR spojený s obnovou populace beskydského tetřeva znamenal vybudování a zprovoznění odchovny tetřevů, přípravu vhodných biotopů a vybudování vypouštěcího zařízení. „Nyní je potřeba zajistit co největší klid a bezpečnost vypuštěných tetřevů, zvýšit ochranu před predátory a ve spolupráci s Klubem českých turistů omezit v těchto lokalitách turismus,“ řekl lesní správce z Frýdku-Místku Tomáš Peka. Lesy ČR ve svém záměru spolupracují s CHKO Beskydy a také s Diecézí ostravsko-opavskou, která vlastní sousední lesy, kde jsou také vhodné biotopy pro vypouštění tetřeva. „Jde o dlouhodobý projekt. Patnáctileté dobré zkušenosti s ním mají i v sousedním Polsku,“ dodal lesní správce Peka.  

Tetřev hlušec je mimořádně náročný na kvalitu a rozsah vhodného biotopu. Vyhledává zejména jehličnaté lesy, v nichž se živí březovými semeny, ale také borůvčím nebo například jeřabinami. Lesy ČR mají od osmdesátých let minulého století odchovnu tetřevů také v Mlynařovicích u Volar na Prachaticku. Odtud vypouštějí ročně na Šumavu dvě až tři desítky uměle odchovaných tetřevů.

V Hradci Králové 1. září 2017

Mgr. Eva Jouklová 
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen