Tip na víkend: Pozorujte v Teplickém skalním městě hnízdící sokoly

V Teplickém skalním městě je během nadcházejících květnových víkendů možné od 10 do 17 hodin pozorovat na vyhlídce u skály Herynek sokoly hnízdící na Chrámových stěnách. Projekt podporují Lesy ČR.

Pomocí silného stativového dalekohledu mohou návštěvníci turistického okruhu na vlastní oči spatřit sokoly stěhovavé. Na konci dubna sokolí pár vyseděl čtyři mláďata. Za čtyři až pět týdnů se budou učit létat. Proto je část turistického okruhu uzavřena. „Jedná se o kriticky ohrožený druh. Pro úspěšnost zahnízdění a vyvedení mláďat tedy bylo třeba část turistického okruhu uzavřít. Sokoli potřebují klid,“ vysvětluje Markéta Kavková z libereckého krajského ředitelství Lesů ČR. O hnízdění sokola stěhovavého, jeho životních podmínkách rozmnožování i péči o mláďata budou na místě vyprávět dva zoologové. Návštěvníci si mohou pomocí dalekohledu prohlédnout přirozené prostředí vzácného ptačího druhu, což je výjimečná podívaná do skalní dutiny – útočiště rodičovského páru i mladých sokolíků.

Projekt podporuje státní podnik Lesy ČR ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

V Hradci Králové 5. května 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.