TIP NA VÝLET: Naučná stezka Koliba u Hradce Králové je opravena

Naučná stezka Koliba u Hradce Králové je tipem na pěší i cyklo výlet s rodinou i školní třídou. Podnik Lesy ČR mírně upravil trasu, nechal rekonstruovat dřevěné konstrukce jednotlivých zastavení a aktualizoval texty. Vše přišlo na 202 tisíc korun. Práce skončily 14. srpna.

Stezka začíná v tak zvané Dubince, k níž se od královéhradeckého rybníka Biřička dostanete po žluté turistické značce. Na stezku upozorňuje i rozcestník Klubu českých turistů instalovaný na autobusové zastávce u kostela na Novém Hradci Králové. Na pětikilometrové trase čeká turisty patnáct zastavení, odpočinout si mohou v krytém altánu nebo odpočívadle. Stezka končí asi šest set metrů od Koliby, vyhlášené restaurace mezi Hradcem Králové a Býští. „Stezku Hradečtí navštěvují od roku 2000, naposledy jsme aktualizovali informace na stezce před osmi lety,“ uvedl tamější revírník z podniku Lesy ČR Jiří Ehrenberger. Loni lesníci opravili dřevěné konstrukce informačních tabulí, letos aktualizovali vybrané texty, které referují o stavu lesa a lesním hospodaření. Stezka v revíru Vysoká prochází arboretem, v němž jsou od roku 2004 vysazovány dřeviny mírného pásma severní polokoule. „Pěstujeme více než třicet druhů lesních dřevin ze šestnácti rodů. Patří mezi ně jedle, smrk a borovice, dále také tis, jalovec, buk i modřím. Konkrétní druhy se snažíme pěstovat co nejblíž u sebe, aby si návštěvníci všimli rozdílů,“ dodal revírník Jiří Ehrenberger. Na stezce potkáte o víkendu rodiny s dětmi, v týdnu i školní třídy z 2. stupně základní školy či středních škol.

Na stezce, stejně jako snad ve všech státních lesích, se turisté setkají se sloganem podniku Lesy ČR – „Zelená pro Vaše kroky“. Vyjadřuje mimo jiné také to, že podnik finančně podporuje činnost Klubu českých turistů – už 18 let. Letos přispěl čtyřmi miliony korun.

V Hradci Králové 19. srpna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.