TIP NA VÝLET: Zámeckým parkem v Kravsku vede nová naučná stezka

Zámeckým parkem v Kravsku v Jihomoravském kraji vede nová naučná stezka. Lesy ČR do stavby investovaly 800 tisíc korun.

Dvoukilometrová stezka vede kolem zámeckého rybníka kravským zámeckým parkem. K odpočinku slouží pět laviček rozmístěných po trase. Na vyhlídce nad rybníkem byl instalován přístřešek se stolem. „Stezka je dobře značená a celoročně přístupná. Ještě letos bychom na ni rádi umístili informační tabule,“ uvedl lesní správce Václav Lukášek z podniku Lesy ČR. Stezku lesníci využívají i na akce pro veřejnost. „Ve středu 10. června jsme uspořádali asi pro 200 dětí z okolních základních škol Den s Lesy České republiky,“ dodal správce Lukášek.

Historie zámku sahá až do druhé poloviny 18. století. Zničenou tvrz tehdy koupil hrabě Jan Václav Ugarte a v letech 1789 až 1796 ji nechal přestavět na barokní zámek. Dnes je objekt soukromý. Veřejnost však může procházet zámeckým parkem, který se rozkládá na 4,4 hektarech. Návštěvníky obklopuje dvanáct druhů jehličnatých a 56 druhů listnatých stromů a keřů, jako je trnovník akát, sekvojovec obrovský, jasan ztepilý, douglaska tisolistá, jilm horský, jinan dvojlaločný, dub letní, javor mléčný, borovice vejmutovka.

V Hradci Králové, 12. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.