Tipy na prázdninové výlety v Libereckém kraji

Lesníci ze státního podniku Lesy ČR dokončili v Libereckém kraji během posledních měsíců několik staveb, které mohou být zajímavým cílem turistických výprav nebo rodinných výletů. Nechte se inspirovat, prázdniny ještě nekončí!

Altán u Lázní Bělohrad

Nový dřevěný altán byl v červnu dokončen u studánky na žluté turistické trase u přírodní rezervace Kamenná hůra v lesích nad obcí Brtev u Lázní Bělohrad. Lesy ČR investovaly do stavby 456 tisíc korun.

Turistický chodník K Čápu v CHKO Broumovsko u Teplic nad Metují

Pro turisty Teplického skalního města byl letos obnoven turistický výstup po zelené značené trase na rozhlednu Čáp v jižní části Adršpašsko-teplických skal. Dřevěné schodiště zpříjemní turistům cestu na vyhlídkové místo. V obtížně přístupném terénu jsou nyní dřevěné stupně, ale také dřevěná madla, která zajistí bezpečnost návštěvníků. V přední části trasy byly ručně srovnány původní pískovcové schody a obruby, aby nebyl narušen přirozený ráz oblasti Adršpašsko – teplických skal. Lesy ČR vložily do projektu 633 tisíc korun.

Vyhlídka Terezínka na Černostudničním hřebeni v Jizerských horách u Tanvaldu

Vyhlídková skála na úbočí hory Muchov byla v roce 1853 upravena jako zděná vyhlídka se schodištěm. Nachází se u města Tanvald ve východní části Černostudničního hřbetu. Z Tanvaldu je dobře přístupná po červeně značené turistické trase. Z Terezínky je krásný výhled nejen na Jizerské hory. V roce 2014 začala rekonstrukce vyhlídkové plošiny, kterou tvoří podezdívka ze žulových kvádrů. V rámci rekonstrukce byly opraveny pohledové stěny, přístupové schodiště a střešní konstrukce. Venkovní fasáda byla vyčištěna a vyspárována. Letos Lesy ČR stavbu za 420 tisíc korun dokončily.

Třípanský sloup pod Jelení skálou u železniční zastávky Jedlová na Českolipsku

Na jaře tohoto roku byl do lesů Lužických hor navrácen na základě podnětu spolku Drobné památky severních Čech tak zvaný Třípanský sloup. Jedná se o významný hraničník, který kopíroval dávné rozmezí někdejších tří panství – zákupského, českokamenického a tolštejnskorumburského. Torzo sloupu bylo odcizeno v roce 1999, zbyl pouze pískovcový podstavec. Na základě historických údajů byl hraničník neobvyklých tvarů vytesaný ze sklovitě třpytivého křemence obnoven. Na kamenném sloupu jsou tři erby, které směřují do příslušných území. Sloup je patrný také na historických mapách. Lesy ČR investovaly 70 tisíc korun.

V Hradci Králové 12. srpna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.