Tiskové prohlášení – ČAPLH a nesmyslné útoky proti Lesům České republiky, s. p.

Mediální útoky, které Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (dále jen ČAPLH) v minulých dnech zahájila proti Lesům České republiky, s. p., působí na veřejnost zavádějícím někdy až absurdním dojmem. Prostřednictvím médií je tak vyvíjen tlak, jehož snahou je ovlivňovat a zastrašovat státní podnik.

ČAPLH obviňuje Lesy České republiky, s. p., z údajné diskriminace a korupce při zadávání veřejných zakázek. Lesy České republiky, s.p. však zadávají lesnické zakázky zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, což potvrdil i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který neshledal žádné pochybění ze strany Lesů České republiky, s. p.

Obdobnou argumentaci se nyní snaží ČAPLH uplatnit i ve svých útocích proti jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBU), ke kterým Lesy České republiky, s. p., přistoupily v souvislosti s likvidací následků Emmy. Na nejvíce postižených smluvních územních jednotkách byla vypsána JŘBU na objem dřevní hmoty, který přesahoval projektovaný roční podíl nahodilé těžby. Důvodem tohoto kroku byla nutnost zpracovat roční objem nahodilé těžby do pololetí, abychom zabránili následným škodám na porostech přemnožením kůrovce. „Není možné slučovat podzimní tendry a tato JŘBU. Jedná se o dvě různé soutěže.“ uvedl generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák. „Pochopitelně, že cena vysoutěžená v JŘBU je jiná, než cena v podzimních tendrech. Ceny se liší, protože vycházejí z jiných objektivních podmínek.“ vysvětlil Novák. „Obviňovat Lesy České republiky, s. p., ze ztráty 247 milionů korun, jak CE WOOD, a. s. (člen ČAPLH) tvrdí v médiích, je naprosto nesmyslné. Naopak Lesy České republiky díky jednacím řízením bez uveřejnění zabránily daleko větším škodám, které by vznikly, pokud by kalamita nebyla včas zpracována a kůrovec by se masivně rozšířil. Ekonomická škoda způsobená poničením dřevní hmoty kůrovcem by mohla dosáhnout jen na majetku Lesů České republiky, s. p., více než půl miliardy korun.“ Dodal Novák.

Lesy České republiky, s. p., mohou v případě veřejných zakázek zadávaných v JŘBU oslovit jakéhokoli potencionálního dodavatele, v tomto směru není stanoveno žádné omezení. Lesy České republiky, s. p., proto postupovaly plně v souladu se zákonem. Lesy České republiky, s. p., tedy při oslovování a následném výběru firem v rámci JŘBU postupovaly zcela transparentně, aby tak předešly případným spekulacím či obviněním z klientelismu. Osloveny byly zejména společnosti, které v dané lokalitě v minulosti pracovaly, a jsou tedy znalé dané lokality a jsou schopny flexibilně reagovat na vzniklou kalamitu a její zpracování. Vybrány byly společnosti, které nabídly nejvýhodnější ceny.

Z výše uvedených skutečností je patrné, že obvinění vznesená asociací ČAPLH se nezakládají na pravdě. Existuje důvodné podezření, že mediální útoky z poslední doby mohou být motivovány ekonomickými zájmy některých členů ČAPLH. Lesy České republiky, s. p., upozorňují, že i přes naši veškerou snahu takovéto jednání lesnických společností nepovede k uklidnění situace v lesním hospodářství.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz