Trasy Singltreku pod Smrkem hodnotí britský expert Dafydd Davis

Po sedmi letech, kdy se začaly budovat trasy Singltreku pod Smrkem na Frýdlantsku v Libereckém kraji, hodnotí jejich kvalitu britský expert Dafydd Davis. Posudek připravuje na objednávku partnerů projektu včetně Lesů ČR.

Singltrek pod Smrkem je vůbec prvním cyklistickým projektem tohoto typu v republice i v kontinentální Evropě. Unikátní a přírodě blízké lesní stezky projektované a budované podle speciální metodiky skýtají sportovcům velký zážitek z jízdy na kole v terénu. Navíc respektují přírodní prostředí i lesní hospodaření. Dnes vede česko-polský singltrek na 70 kilometrech. Počet cyklistů, kteří si trasy vyzkouší, každoročně stoupá. Fotobuňka ve dvousměrném úseku v Novém Městě pod Smrkem u koupaliště v roce 2014 zaznamenala 74 tisíc průjezdů a loni 85 tisíc. To je však jen jedno nástupní místo. Uživatelů je tedy mnohem víc a zahraniční návštěvníci nejsou výjimkou. Celkové investice vložené do česko – polského projektu dosáhly 30 milionů korun. Lesy ČR přispěly téměř 10,8 miliony korun. „Vzhledem ke značnému zájmu o stezky se různí názory na jejich údržbu. Proto jsme pozvali na Frýdlantsko světově uznávaného experta Dafydda Davise z Velké Británie, který stezky mimo jiné projektoval a v terénu vyznačoval. Nyní hodnotí současný stav singltreku,“ uvedl krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Řičář. Posudek by měl být hotov v polovině června. Partneři projektu jsou připraveni jeho doporučení realizovat. „Stezky jsou v dobrém stavu a je skvělé, že lesům nic neubírají, právě naopak. Pokud má však projekt dosáhnout evropské úrovně, bude třeba trasy promyšleně rozšířit a nabídnout až 150 kilometrovou síť stezek,“ vysvětlil britský expert.

Stezky nejprve budovaly Lesy ČR, Svazek obcí Smrk a Česká mountainbiková asociace. Protože dvanáctikilometrový okruh z roku 2009 přitahoval na Frýdlantsko stále více cyklistů, projekt pokračoval jako „Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách“ s podporou Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Na realizaci se dohodli uvedení čeští partneři s polskými, a to Gmina Miejska Świeradów-Zdrój a Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Świeradów. Singltrekové stezky tak dnes propojují Nové Město pod Smrkem a Świeradów-Zdrój.

V Hradci Králové 2. května 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.