Tři firmy podaly nabídky na asanaci prvních 50 hektarů Bořího lesa

Tři nabídky na asanaci 50,82 hektarů Bořího lesa na Břeclavsku v Jihomoravském kraji, který je od konce druhé světové války kontaminovaný nevybuchlou municí, přijal do dnešního dne podnik Lesy ČR. Začalo se s jejich hodnocením. Do měsíce by mělo být jasné, která firma zakázku provede.

První výzvu k podání nabídek na asanaci Bořího lesa vypsal podnik Lesy ČR počátkem letošního září, a to v rámci dynamického nákupního systému. Obálky se třemi nabídkami otevřela v úterý 29. září hodnotící komise. „Všechny nabídky splňují požadovaná kritéria. Do měsíce by mělo být jasné, která firma první zakázku provede,“ uvedl správní ředitel podniku Lesy ČR Igor Kalix. Firma by měla zakázku realizovat dva roky od podpisu smlouvy. Se zahájením prací se počítá ještě letos.

Jde o úvodní etapu dekontaminace daného území. Práce na všech 500 hektarech lesa odhaduje podnik Lesy ČR na 50 milionů korun. „Nejpozději do deseti let bychom chtěli mít celé území vyčištěné,“ uvedl Igor Kalix a dodal: „Po vyhodnocení nabídek a podpisu smlouvy připraví budoucí partner plán pyrotechnického průzkumu. Pak už mohou práce ve spolupráci s Policií ČR začít“. Do zavedeného dynamického nákupního systému se stále mohou přihlásit i další zájemci o asanaci Bořího lesa. Zadávací dokumentace je ke stažení na https://zakazky.lesycr.cz/dns_display_12.html

Odstranit z celého Bořího lesa munici z továrny Muna a jejího muničního skladu, které vyhodili v roce 1945 ruští pyrotechnici do vzduchu, se dosud nikomu nepodařilo. Sedmdesát let po druhé světové válce je vyčištěno 250 hektarů, dalších 500 hektarů se ujal podnik Lesy České republiky. A to i přesto, že ho k tomu nezavazuje žádný předpis ani zákon. Munice se odstraňovala z Bořího lesa hned po válce, poté v šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých i devadesátých letech. Poslední pyrotechnici odešli v roce 2003.

V Hradci Králové 29. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.