Tři vodní nádrže rekonstruovaly na Tachovsku Lesy ČR

Rekonstrukci kaskády tří historických průtočných nádrží na Zámeckém potoce v katastrálním území Pozorka u Kladrub na Tachovsku v Plzeňském kraji dokončily Lesy ČR. Během pěti let do stavby investovaly spolu s Ministerstvem zemědělství šest milionů korun.

Tři historické nádrže v pramenné části Zámeckého potoka zanesl sediment, zarostly náletovými dřevinami, stejně jako poškozené a protržené hráze bez funkčních výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů. K zadržení vody v krajině dávno nesloužily. Rekonstrukce trvala od října 2011 do listopadu 2015. „Ze zátopy i z hráze jsme odstranili sediment a nálety dřevin. Nové vypouštěcí zařízení slouží k manipulaci a regulaci vody v nádrži. Využijeme ho také během údržby či opravy nádrže. Bezpečnostní přelivy zase převedou vodu přes hráz při povodni,“ popsal František Šampalík z Lesů ČR, vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky.


Raška 3 se sezením

bezpečnostní korunový přeliv

požerák

Nádrže jsou dnes funkčním systémem retence vody v krajině, významným zdrojem vody při hašení lesních požárů i regulačním prvkem při povodních. Slouží jako ideální biotop pro řadu rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, ale jsou také důležitým zdrojem vody pro lesní živočichy. „Rekonstrukce této soustavy vodních nádrží je dobrým příkladem projektů realizovaných v posledních letech podnikem Lesy ČR. Prioritou vodohospodářů, a tedy i naší, je zadržet vodu v krajině, aby se zlepšilo životní prostředí a abychom níže položené lokality uchránili před povodněmi. Proto budujeme malé vodní nádrže. Do roku 2020 plánujeme realizaci 170 větších vodohospodářských staveb s miliardovými náklady,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel Lesů ČR. Budování či opravu malých vodních nádrží podporují kromě vodohospodářů a lesníků také rybáři, ekologové, hasiči, ale i návštěvníci, pro něž jsou vodní plochy v lese příjemné z hlediska rekreačního. Také proto staví Lesy ČR nedaleko nádrží dřevěná odpočívadla.


bezpečnostní přeliv s mostkem

Raška 3 s přelivem

V Hradci Králové 26. srpna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.