Upozornění: kácení stromů u silnice III/3842 – na ulici Žebětínská v Brně

Omezení dopravního provozu

Lesy ČR budou ve dnech 28. – 31. 5. 2013 v době od 6.00 do 16.00 hodin provádět kácení stromů, ohrožujících bezpečnost provozu na silnici III/3842 – na ulici Žebětínská v Brně. Jedná se o úsek mezi ulicí U velké ceny v Brně – Kohoutovicích po silnici III/3844 – ulice Stará dálnice. Úsek je obecně známý pod názvem Farinova zatáčka.

Těžební práce si vyžádají částečnou uzavírku tohoto frekventovaného úseku. Lesy ČR žádají občany o trpělivost při čekání v kolonách, které mohou zejména v době ranních a odpoledních špiček vznikat a o respektování pokynů jak městské policie, tak pracovníků, kteří budou těžbu zajišťovat. Doporučujeme do tohoto úseku v uvedenou dobu nevjíždět.

Práce se provádějí především ve veřejném zájmu a na přání občanů a samospráv městských částí Kohoutovice a Žebětín. Nejedná se o běžnou komerční těžbu. Předem se omlouváme za vzniklé problémy a děkujeme za pochopení.

V Hradci Králové 24. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření