Upozornění pro obyvatele Tachovska, Stříbrska a Toužimska v Plzeňském a Karlovarském kraji

V posledních dnech v některých oblastech ČR napadlo v lesích až 30 cm sněhu. I když situace není zdaleka tak dramatická jako v říjnu loňského a lednu letošního roku, upozorňujeme návštěvníky lesů, že případné zvýšení teplot či další sněžení, ke kterému již tento týden došlo, může tuto situaci změnit.

S ohledem na fakt, že nelze vyloučit ojedinělý pád větví či stromů, doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při vstupu do lesů a nahnutým stromům či větvím se pro jistotu vyhnout. Zvýšené riziko je zejména v částech Plzeňského a Karlovarského kraje, na Tachovsku, Stříbrsku a Toužimsku.

V Hradci Králové, 8. prosince 2010   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.