Úprava cen dříví na lokalitě „při pni“ na III. čtvrtletí roku 2008

S ohledem na statistiku cen surového dříví za II. čtvrtletí 2008, kterou zveřejnil Český statistický úřad, přistupují Lesy České republiky, s. p., podle znění uzavřených Smluv k tzv. indexaci cen dřevní hmoty, za kterou budou smluvní partneři vykupovat dřevo na lokalitě P (při pni).

Ze zveřejněné statistiky vyplývá, že došlo k poklesu řetězového indexu (II. čtvrtletí oproti I. čtvrtletí 2008) u jehličnatého dříví o 22,5 % (index = 77,5) a u listnaté dříví o 5,9 % (index = 94,7). Lesy České republiky, s. p., však tento řetězový index musí dle znění textu základní smlouvy lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ (čl. IX, odst. 2) přepočítat na bazální index. Ten je vztažen vůči pevné bázi, kterou je IV. čtvrtletí roku 2007. Proto bude výsledná změna indexu u jehličnatého dříví ponížena o 18,2 % (index = 81,8) a u listnaté dříví ponížená o 5,3 % (index = 94,7).

Dle znění textu základní smlouvy bude tedy u veškerého jehličnatého i listnatého dříví přistoupeno k úpravě cen na III. čtvrtletí 2008, jelikož index jehličnatého i listnatého dříví oproti IV. čtvrtletí roku 2007 doznal změnu větší než 5 %.

Další informace viz. http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/7007-08

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz