Úprava drobných toků v areálu kladrubského hřebčína stojí Lesy ČR v posledních pěti letech bezmála tři miliony korun

V areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem v Pardubickém kraji spravují Lesy ČR patnáct kilometrů vodních toků. Odstraňují nánosy ze zanesených koryt, na březích kácí staré nebezpečné stromy i keře a vysazují nové. Podnik investuje od roku 2011 do úprav bezmála tři miliony korun.

Původní zavlažovací a odvodňovací kanály v areálu Národního hřebčína se pravidelně zanášejí sedimentem. Podstatně se tak zhoršuje jejich odvodňovací funkce. Lesy ČR coby správci drobných vodních toků v zemi tedy realizují několik projektů na zlepšení tamějšího vodního režimu.

Loni na podzim jsme na vodním toku Kladrubský napaječ v katastrálním území Semín odstranili 36 přestárlých topolů a desítky keřů i náletových dřevin. Devět torz topolů zůstalo útočištěm zvláště chráněného brouka lesáka rumělkovitého, který se v oblasti vyskytuje,“ řekl správce toků Tomáš Kulhánek z Lesů ČR. Následně bylo na březích vysazeno 58 stromů a 63 keřů. Projekt realizovaly za 299 tisíc korun bez DPH Lesy ČR, vše ve vlastní režii.

Podnik loni obnovil také koryto Strašovského potoka. I zde se probíraly keře, ořezávaly větve, odstraňovaly překážky a naplaveniny z koryta toku, sekaly se břehy.

Letos v září začala plánovaná údržba Strašovského potoka na více než kilometrovém úseku. „Bylo odstraněno 105 topolů a osm dalších ponecháno bez zásahu. V místě se totiž vyskytuje zvláště chráněný živočich lesák rumělkový, pro kterého vytvoříme v této nově vyhlášené evropsky významné lokalitě NATURA 2000 tři úložiště z pokácených kmenů s kůrou a s podkorním myceliem a černou hnilobou lýka. Dále byly odstraněny veškeré náletové dřeviny. Příští rok na jaře vysadíme na březích 179 stromků, 143 dubů a 52 keřů,“ pokračoval Kulhánek. Náklady činí 621 tisíc korun bez DPH.

Podnik už dnes připravuje obdobné projekty v kladrubském Národním hřebčíně na roky 2017 a 2018.

V Hradci Králové 3. listopadu 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.