Uzavírání smluv s novými dodavateli lesnických prací finišuje

Aktuální informace k výsledkům zadávacích řízení na lesnické činnosti

Lesy ČR intenzivně dokončují uzavírání smluv s novými dodavateli, kteří předložili nejlepší nabídku v otevřené soutěži o lesnické zakázky. Toto zadávací řízení se týká 60-ti smluvních územních jednotek (SÚJ) a bylo zahájeno v červenci 2009. Státní podnik s novými dodavateli uzavře smlouvy na období do konce roku 2010, z toho na 35 smluvních územních jednotkách od listopadu 2009 a na 25 jednotkách od ledna 2010.

Lesy ČR v 60 zadávacích řízeních obdržely celkem 511 nabídek od 64 uchazečů. U čtrnácti veřejných zakázek však vítězný uchazeč nakonec odmítl uzavřít smlouvu a státní podnik proto jedná s dalšími uchazeči v pořadí. Nejvíce zakázek získala na základě nejvhodnější nabídky společnost Less & Forest, která podala nabídku ke všem 60 veřejným zakázkám. Zadávací řízení proběhla bez problémů, všichni uchazeči byli informováni o výsledcích. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebyla podána žádná námitka ani návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.

V některých případech ještě dodavatelům běží lhůta k předložení bankovních záruk za řádné plnění smluv (tzv. performance bond). Tyto záruky byly jednou z podmínek soutěže. Do konce října Lesy ČR zatím uzavřely 27 smluv na období od 1. 11. 2009 a 16 smluv na období od 1. 1. příštího roku. Počet podepsaných smluv se však zvyšuje každým dnem a podnik předpokládá, že zbývající smlouvy budou uzavřeny v krátké době.

Celková hodnota zakázek je přibližně 1 miliarda korun. Týká se 260 381 ha lesa (tj. zhruba 19 % území spravovaného Lesy ČR) s celkovou plánovanou těžbou na vyhlašované období ve výši 1 683 800 m3.

Přehled společností, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo probíhá jednání o podpisu:
AGROFOREST a.s., DŘEVO-MÁLEK s.r.o., Frenštátská lesní a.s., Ing. Josef Vávra, JACER – CZ, a.s., Kloboucká lesní, a.s., LDF Rožnov a.s., LESCUS CETKOVICE s.r.o., Lesní společnost Teplá,a.s., Lesostavby Frýdek-Místek a. s., LESPOL Olomouc spol.s r.o. , LESS & FOREST s. r.o., LST a.s., Opavská lesní a.s., PROGLES s.r.o., RM FOREST lesní společnost, s.r.o., Solitera, spol. s r.o., Zábřežská lesní, a.s.

V Hradci Králové 2.11.2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory: ·
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.