V Bořím lese pyrotechnici vyčistili 150 hektarů, začala pátá etapa průzkumu

Už sto padesát hektarů prohledali pyrotechnici od roku 2015 v Bořím lese mezi Břeclaví a Valticemi v Jihomoravském kraji. Našli zatím 6 472 kusů munice a 68 kilogramů střeliva a výbušnin. Průzkum pokračuje. Státní podnik Lesy ČR dosud zaplatil 14 milionů korun. Porost je kontaminovaný od konce druhé světové války.

Pyrotechnici zkoumají detektory půdní povrch minimálně do půlmetrové hloubky. Pracují po etapách, třetí právě skončila. Nejčastěji objevili dělostřeleckou munici ráže od 31 mm do 155 mm nebo její části. Mezi významné nálezy patří dělostřelecký protibetonový granát ráže 21 cm o hmotnosti cca 125 kg a dělostřelecká raketa 21 cm Wurfgranate 42 Spreng. „Ve čtvrté etapě bude vyčištěno 55 hektarů lesa a právě začíná na 47 hektarech etapa pátá,“ uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice podniku Lesy ČR Miroslav Svoboda. Veškeré nálezy munice předává odborná firma Policii České republiky k likvidaci. „V 86 případech bylo 1912 kusů munice v takovém stavu, že se nedaly převážet. Proto jsme je zlikvidovali přímo v lese nebo na místě určeném k likvidaci munice“, uvedl Miloslav Žán, náměstek ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR. Ostatní munice byla policejními pyrotechniky převezena a zlikvidována, nejčastěji v Ralsku.

Les na průzkum připravuje osmičlenná pracovní četa Lesů ČR. Vyřezává keře a hustý podrost pomocí křovinořezů a motorových pil. „Dáváme tak práci nezaměstnaným evidovaným na úřadě práce. Těm nejlepším zařídí pracovní úřad i kurz s motorovou pilou,“ řekl vedoucí polesí David Janota.

Boří les patří do turisticky vyhledávaného Lednicko-valtického areálu. Na konci druhé světové války bylo kontaminováno municí 750 hektarů. V letech 1991-2002 nechal stát vyčistit 250 hektarů. Podnik Lesy ČR se ujal zbývajících 500 hektarů, na práce vyčlenil 50 milionů korun.

V Hradci Králové 25. června 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.