V Bořím lese zatím pyrotechnici našli granáty, minu a rozbušku

Od počátku listopadu vyčistili pyrotechnici v Bořím lese na Břeclavsku v Jihomoravském kraji bezmála pět hektarů lesa. Nalezli granáty, dělostřeleckou minu a rozbušku – celkem 11 kusů. Území kontaminované od druhé světové války nevybuchlou municí nechává na své náklady vyčistit státní podnik Lesy ČR.

V rámci první veřejné zakázky mají pyrotechnici vyčistit 50,82 hektarů lesa. Asanováno je zatím necelých pět hektarů. Práce nyní pokračují na dalších 7,8 hektarech lesa. Pětičlenný tým pyrotechniků si zkoumané území vždy rozdělí na pracovní pásy a každým pásem postupuje jeden z nich, aby prostor detailně prozkoumal detektorem.

S průzkumem se začalo přibližně kilometr od místa, kde stála továrna i sklady. Proto je počet nálezů zatím poměrně nízký,“ vysvětlil Igor Kalix, správní ředitel státního podniku Lesy ČR. Všech 11 nalezených kusů z místa odvezla Pyrotechnická služba Policie České republiky.


protipancéřový granát ráže 4 cm

protipancéřový granát ráže 3,7 cm
 
šrapnely ráže 8 cm

šrapnelový granát ráže 8 cm

Foto: archiv LČR

Na konci druhé světové války vyhodili ruští pyrotechnici v Bořím lese do vzduchu budovu i sklady muniční továrny Muna. Ze 750 kontaminovaných hektarů je nyní třeba vyčistit 500 hektarů. Další zakázku na asanaci Bořího lesa vypíší Lesy ČR pravděpodobně na začátku příštího roku. Práce mohou probíhat paralelně, skončit by měly do deseti let. „Na celý projekt rezervujeme 50 milionů korun,“ dodal Kalix.

Videodokumentace z asanačních prací: 

V Hradci Králové 26. listopadu 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.