V budově Lesů ČR se losovalo rozdělení smluvních územních jednotek

Vedení státního podniku Lesy ČR odložilo plánované setkání se zástupci MZe, významnými partnery a novináři v Židlochovicích, vzhledem k tiskové konferenci ministra zemědělství Petra Gandaloviče s náměstkem pro lesní a vodní hospodářství Karlem Trůblem, se zástupci podnikatelských subjektů, předsedou KLDS Ivo Klimšou, prezidentem ČAPLH Pavlem Indrou a předsedou SPLH Milošem Balákem. Na základě uzavřeného memoranda z této konference Lesy ČR zareagovaly rozdělením SÚJ losem.

Za přítomnosti notáře Mgr. Jana Krčka proběhlo losování k rozdělení SÚJ na dvě části, na kterých budou v období 2008 – 2010 uplatněny dva odlišné modely lesnických zakázek. Z jedné poloviny celkového objemu dříví to bude nákup služeb v pěstební a těžební činnosti bez prodeje dříví dodavatelem (lokalita odvozní místo „OM“) a z druhé poloviny nákup služeb v pěstební i těžební činnosti s prodejem veškerého dříví v rámci zakázky (lokalita na pni „P).

Přehled vylosovaných SUJ (xls, 58 kB)

V Hradci Králové 27. června 2007

Mgr. Macková Renata

vedoucí oddělení PR
mackova@lesycr.cz