V části Jeseníků na frekventovaných turistických trasách hrozí pády stromů

Na některých úsecích frekventovaných turistických tras v Jeseníkách registrují Lesy ČR minimálně 80 uschlých stromů, kterým v krajním případě hrozí i pád. Po podrobném průzkumu situace podnik dospěl k závěru, že je nutné jejich co nejrychlejší pokácení, aby se zabránilo reálným rizikům.

Vzhledem k tomu, že se uschlé stromy nacházejí v národních přírodních rezervacích, požádali jsme o spolupráci Správu CHKO Jeseníky. Navrhli jsme stromy pokácet a ponechat je na místě k zetlení. K tomu se správa CHKO postavila nejprve kladně. Následně nám však oznámila, že námi navrhované řešení představuje údajně hospodaření intenzívní technologií, která je zákonem v rezervacích zakázána, a zahájila řízení o výjimce ze zákona. Takové vyhodnocení situace odmítáme a z hlediska zajištění bezpečnosti návštěvníků Jeseníků s ním nesouhlasíme. Postup Správy CHKO Jeseníky je pro nás nepochopitelný. Řešení nebezpečné situace to jen oddaluje,“ konstatuje mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Suché stromy se nejvíce vyskytují na turistických trasách vedoucích z lázeňské obce Karlova Studánka nebo obce Malá Morávka, v okrese Bruntál, v Moravskoslezském kraji, na hřebeny Jeseníků. V současnosti je pravděpodobně nejvíc riziková frekventovaná trasa údolím Bílé Opavy, dále trasa vedoucí po modré turistické značce přes Velkou Kotlinu a trasa po žluté značce na Temnou.

Lesy ČR kladou na ochranu přírody v Jeseníkách velký důraz. Ochrana zdraví lidí je však pro nás prioritou ještě větší,“ upozorňuje Boublík. „Pokud bychom povolení k pokácení získali hned, nemuseli bychom zákaz vstupu do vybraných lokalit iniciovat. Vlastní pokácení by proběhlo poměrně rychle a bez větších omezení pro návštěvníky Jeseníků,“ doplňuje.

O vývoji aktuální situace, například o vyhlášení zákazu vstupu do některých oblastí, budou Lesy ČR návštěvníky i obyvatele dotčených oblastí Jeseníků včas informovat. „Věříme, že se situaci podaří co nejrychleji vyřešit. Prozatím doporučujeme se cestám do uvedených lokalit raději vyhnout,“ dodává Zbyněk Boublík 

V Hradci Králové, 10. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.