V ČR se koná konference o evropských státních lesích

V Praze a Senohrabech se ode dneška koná 10. konference fóra evropských státních lesnických organizací EUSTAFOR. Letošní konferenci organizují Lesy České republiky, které reprezentují jednu z 21 členských zemí.

Hlavním tématem, které se bude prolínat celou konferencí, je Veřejnost a les, a to z důvodu stále narůstajícího zájmu veřejnosti o pobyt v lese a získávání informací o jeho obhospodařování.

Cílem konference je výměna zkušeností s uplatňováním mimoprodukčních funkcí lesa, zejména se zajišťováním cílů veřejného zájmu ve státních lesích. Les je čím dál více věcí veřejnou a bude velmi zajímavé porovnat zkušenosti z různých zemí“, říká výrobně-technický ředitel LČR, inženýr Vladimír Krchov.

Konference se koná každoročně a jejím pořádáním je vždy pověřena jedna organizace státních lesů. Postupně se stala vysoce prestižní oborovou záležitostí – účastní se jí téměř šedesátka čelních představitelů organizací státních lesů z dvaceti evropských zemí, úvodní řeč pronesl český ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta.

Posláním EUSTAFORU (viz též www.eustafor.eu) je podporovat udržitelný, tj. ekonomický a zároveň sociálně prospěšný, kulturně hodnotný a ekologicky odpovědný způsob řízení státních lesů v evropských zemích, které jsou jeho členy.

Lesy České republiky  věnují mimoprodukčním funkcím lesa mimořádný zájem od svého vzniku. V roce 1999 přijaly Program 2000 , který cíle veřejného zájmu v lesích kodifikuje a stanovuje konkrétní úkoly pro jejich zajištění.

Hradec Králové, 9. 6. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun při tržbách přes osm miliard korun. Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.