V Klášterci nad Ohří Lesy ČR vytvořily komplexní zázemí pro výuku lesní pedagogiky

Slavnostní otevření „lesní miniučebny“ se blíží

Lesy ČR kladou dlouhodobě velký důraz na předávání zajímavých informací o lese a přírodě široké veřejnosti a vytvářejí pro to také vhodné podmínky. Názorným příkladem může být město Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov v Ústeckém kraji, kde vzniklo komplexní zázemí pro pořádání akcí v rámci tak zvané lesní pedagogiky. Přímo v budově místní organizační jednotky podniku, Lesní správy Lesů ČR Klášterec, bude v pátek 7. června v 10 hodin slavnostně otevřena zcela nová „lesní miniučebna“, místnost vybavená vhodnými prvky potřebnými pro kvalitní výuku lesní pedagogiky.

Již nyní v Klášterci v rámci lesní pedagogiky využíváme hned u lesní správy začínající Naučnou stezku Zátiší a také přiléhající zahradu. Do dneška jsme však nemohli vzdělávací akce pořádat za nepříznivého počasí. I to se však nyní mění. V lesní učebně budou mít děti k dispozici například grafické malované tabule o zvířatech, sbírky rostlin, dřev, ptačích budek nebo herbáře. Díky dataprojektoru budou hodiny doplňovány o promítání zajímavých filmů o lese a přírodě. K praktickému vyzkoušení si práce se dřevem poslouží vedle učebny umístěná mini dílna,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.

Naučnou stezku Zátiší Lesy ČR otevřely v roce 2010. Je dlouhá přibližně jen 600 metrů, ale setkává se s velkým zájem téměř všech malých zvědavců, především z mateřských a základních škol. Ti se na celkem 11 informačních tabulích za pomoci svých pedagogů a rodičů seznamují se zajímavými druhy zvířat, rostlin a chráněnými územími v oblasti Krušných hor. Přístupnou formou je na stezce lidem prezentováno poslání a úkoly Lesů ČR. Součástí stezky také je udržovaná a oplocená plocha na paloučku, kde si děti se svým doprovodem mohou odpočinout. Na zahradě lesní správy je navíc umístěn krmelec pro lesní zvěř a menší ohniště pro pořádání táboráků

Veškeré náklady související s pořízením zázemí pro lesní pedagogiku v Klášterci Lesy ČR uhradily ze speciálního Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

V Hradci Králové 5. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Lesy ČR kladou důraz na lesní pedagogiku

Lesní pedagogika

je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Lesní pedagog

je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou. V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 226 lesních pedagogů. Ve srovnání se stejným datem před rokem se počet lesních pedagogů u LČR zvýšil o 32.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření