V lese u Nasavrk se připravuje rekonstrukce lesní cesty, pozor na střet s těžkou technikou

Rekonstrukci lesní cesty K Lomu ve Ctětíně na Chrudimsku v Pardubickém kraji připravuje státní podnik Lesy České republiky. Lesníci upozorňují návštěvníky lesa, aby se v lokalitě pohybovali se zvýšenou opatrností.

Podmínkou kompletní rekonstrukce více než 1,5 kilometrového úseku lesní cesty mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí byla mimořádná těžba převážně smrkových porostů. „V lese se od počátku roku pohybovala těžká technika. Nyní se vyváží klest, v rámci samotné stavby bude následovat vyklučení pařezů a rekonstrukce cesty,“ vysvětluje František Neznaj lesní správce z Nasavrk. Podnik Lesy ČR tak jako každým rokem obnovuje lesní dopravní síť. Finanční náklady projektu vzejdou z veřejné zakázky, prostředky má podnik rezervovány. „Soutěž na dodavatele stavby vypíšeme v dubnu. Pokud vše půjde hladce, v červnu bychom mohli začít s rekonstrukcí,“ dodal František Neznaj. Podle něj je konec roku reálný termín pro dokončení stavby.

Vzhledem k pohybu těžké techniky by měli návštěvníci lesa dbát zvýšené opatrnosti, případně se lokalitě úplně vyhnout. Také proto lesníci vyvěsili na přístupových cestách informační tabule o projektu s upozorněním na případné riziko spojené s prováděním těžebních a stavebních prací.

V Hradci Králové 30. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.