V lesoparku v Náměšti nad Oslavou jsou návštěvníci vítáni

Obnova lesoparku v Náměšti nad Oslavou za 1,2 miliony korun byla dokončena. Státní podnik Lesy ČR využil na realizaci projektu 965 tisíc korun z Operačního programu Životní prostředí. V pondělí 22. června bude v 10 hodin lesopark slavnostně otevřen.

Specialisté dřeviny odborně ošetřili a přestárlé stromy u silnice nahradili novými. „Vysadili jsme 238 lesních i okrasných dřevin, jako je lípa malolistá, dub zimní, jeřáb břek, habr obecný, javor klen, jírovec maďal a také některé druhy rhododendronů,“ řekl brněnský krajský ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Podle něj je projekt realizovaný nedaleko zámku u silnice na Velkou Bíteš příkladem dobré lesnické praxe v péči o veřejné prostranství s využitím dotačních prostředků z Evropské unie.

Před začátkem letošní turistické sezóny byly na místě instalovány nové lavičky a také tabule s informacemi o projektu i historii lesoparku. Účastníci slavnostního otevření lesoparku mohou v budově tamější lesní správy právě 22. června porovnat historické snímky s dnešními fotografiemi.

Informace o projektu:

Název projektu: „Ošetření významných stromů v krajinné památkové zóně Náměšťsko“
Dotační program: Evropský fond pro regionální rozvoj – dotace v rámci OP Životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Dotace: 965 328 Kč (ERDF 900 973 Kč, SFŽP 64 355 Kč)

V Hradci Králové, 15. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.