V mezinárodní soutěži Mladí lidé v evropských lesích prokazují účastníci teoretické znalosti i praktické dovednosti

Zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví je cílem soutěže Mladí lidé v evropských lesích. Při soutěži, kterou vyhlásil ministr zemědělství Marian Jurečka, mají mladí lidé od 13 do 19 let navíc možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky.

Oceňuji, že v soutěži nejde jen o zkoušení teoretických znalostí. Účastníci totiž prokazují i praktické dovednosti, které v budoucnu využijí ve svém životě,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Nyní se na středních lesnických školách a lesnických fakultách konají regionální kola, která skončí v polovině dubna. Jejich vítězové postoupí do národního kola. To se uskuteční 29. až 30. dubna v Kostelci nad Černými lesy. Na podzim soutěž vyvrcholí mezinárodním kláním v rumunském Brašově.

Úvodního kola, které se konalo ve spolupráci se státními podniky Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky, se na 19 místech České republiky zúčastnilo 130 družstev. Státní podnik Lesy ČR uspořádal 14 místních kol, a to například v Šumperku, Buchlovicích, Brně, Rychnově nad Kněžnou, Českých Budějovicích, Frýdlantu, Hradci Králové i jinde. Do regionálních kol postoupilo z 87 tříčlenných týmů nejlepších devatenáct. „V botanické části soutěže se mladší i starší žáci nejvíce potýkali s poznáváním letorostů a semen dřevin, v zoologické časti pak s poznáváním stop zvěře,“ uvedl obchodní ředitel podniku Radovan Srba.

Soutěž oceňují učitelé i žáci. „Prověřování znalostí, dovedností i zručnosti v oblasti lesnictví je pro žáky motivující. Byli jsme spokojeni s organizací a také atmosféra byla příjemná. Rozhodně se velmi rádi zúčastníme příštího ročníku,“ řekla Kamila Sobotková, učitelka přírodopisu ze Základní školy na náměstí Republiky ve Znojmě.

Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktických úkolů. Žáci a studenti své znalosti získávají nejen při výuce, ale i ze studijních materiálů na internetových stránkách www.ypef.cz  a www.ypef.eu.

V Hradci Králové, 24. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.