V našich lesích přibylo v roce 2011 díky Lesům ČR 60 milionů nových stromků

Lesy ČR letos vysadily téměř 60 milionů sazenic nových stromků na ploše skoro 10 000 hektarů. Podnik tak úspěšně pokračuje v obnově zdravých lesů. Vyplývá to z předběžných údajů o pěstební činnosti Lesů ČR v roce 2011, kompletní a detailní informace budou známy až po zpracování veškerých dat v prvních týdnech příštího roku. „Již během uplynulých dvou let se nám podařilo úspěšně zalesnit rozsáhlé kalamitní holiny, které vznikly v letech 2007 a 2008. Z nově vysazených stromků tvoří podíl listnatých dřevin a jedle cca 45 procent. Náklady na pěstební činnost dosáhnou v letošním roce částky téměř dvou miliard korun, což je nejvíc za uplynulých 10 let,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Vedle tak zvané umělé výsadby je nedílnou součástí trvale udržitelného hospodaření Lesů ČR i přirozená obnova lesů, která se pohybuje v dlouhodobém průměru kolem 2000 hektarů ročně. Tato plocha tvoří asi pětinu z celkové obnovy lesa.

V lesích právě vrcholí sběr základů budoucí generace lesa, tedy semen. Pro Lesy ČR je zajišťují specializované firmy i jednotliví sběrači. Podle předpokladů letos dojde ke sběru téměř 95 tun semen, z toho přibližně 21 tun semen smrku, 6 tun semen borovice, 14 tun semen jedle, 22 tun semen buku a skoro 30 tun semen dubu. Oproti roku loňskému dojde k celkovému nárůstu objemu sběru semen o přibližně 27 %. Práce sběračů je náročná, za pomoci lezecké techniky musejí za šiškami do korun stromů vysokých až třicet metrů. Naproti tomu žaludy a bukvice se sklízejí po opadu plodů ze země. Smrkové a borové šišky se částečně také sbírají z pokácených stromů.

Značná část šišek jehličnanů a některé plody listnáčů se musí nejdříve v Semenářském závodě Lesů ČR v Týništi nad Orlicí vyluštit a teprve potom jsou dodávány školkařům k vypěstování sazenic. Semenné roky každé dřeviny probíhají v několikaletých cyklech. Například buk plodí každý třetí až šestý rok – zatímco loni neplodil a semena se tedy nesbírala, letos je bukvic velká úroda.

V Hradci Králové, 14. listopadu

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.