V obci Lazy u Lázní Kynžvart proběhne již 12. ročník Dne lesní techniky

Již 12. ročník odborné akce pod názvem Den lesní techniky proběhne zítra, ve čtvrtek 9. června od 8.30 hodin, v blízkosti obce Lazy u Lázní Kynžvart, v okrese Cheb, v Karlovarském kraji. Pořadatelem akce jsou Lesy ČR, Lesní závod Kladská.

Za dobu svého konání si akce mezi odbornou veřejností získala velkou oblibu. S přispěním řady vystavovatelů z celé republiky je naší snahou každoročně návštěvníkům ukázat vývojové trendy, kterými se oblast lesní techniky ubírá,“ vysvětluje Jan Němický, ředitel Lesního závodu Lesů ČR Kladská.

V rámci Dne lesní techniky mohou návštěvníci, nejen z řad lesníků, shlédnout výstavu nářadí, nástrojů, pracovních a ochranných pomůcek, strojů a dopravních prostředků pro práce v lese od pěstební činnosti, přes ochranu lesa, až po těžbu, přibližování a odvoz z lesa. Část z vystavované lesní techniky bude možné názorně vidět i při vlastní práci v lesním porostu.

Letošního ročníku se účastní přibližně padesátka vystavovatelů a dá se proto očekávat, že i ze strany návštěvníků bude o akci velký zájem. Loni se na Den lesní techniky přijelo podívat skoro tři tisíce lidí. „Z ohlasů víme, že se akce stala populární. Lidé jsou rádi, že se mohou s aktuálním vývojem seznámit. Cenné jsou i kontakty s jednotlivými vystavovateli pro další užší spolupráci,“ dodává Jan Němický.

V Hradci Králové, 8. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.