V příručce o odpovědném zadávání veřejných zakázek uvádějí Lesy ČR několik příkladů dobré praxe

Příručku „Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek“ vydala koncem dubna obecně prospěšná společnost P3 – People, Planet, Profit. V dokumentu jsou uvedeny také praktické příklady odpovědného zadávání veřejných zakázek státním podnikem Lesy České republiky.

Podle šetření, které letos v únoru zveřejnilo sdružení EconLab, patří podnik Lesy ČR mezi nejkvalitnější zadavatele veřejných zakázek. V nové publikaci společnosti P3 – People, Planet, Profit uvádějí Lesy ČR několik praktických příkladů, jak v konkrétních zakázkách uplatňují postupy odpovědného zadávání sledujícího naplnění sociálních cílů. „V praxi Lesů ČR se sociální aspekt uplatňuje například u vhodných stavebních zakázek, kde zadavatel požaduje zaměstnat v souvislosti s plněním veřejné zakázky dlouhodobě nezaměstnané osoby,“ uvedla Lenka Zahálková, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek. Příklady z praxe Lesů ČR jsou v příručce zmíněny na stranách 48 až 51. “Další zadavatele může naše dobrá praxe inspirovat nebo navést k postupu, který se osvědčil,“ řekl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

Další příklady odpovědného zadávání v příručce prezentuje například také Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příručku v PDF formátu můžete nalézt i na webových stránkách Lesů ČR, do konce května bude k dispozici tištěná verze.

Na snímku: stavba nové budovy Lesní správy v Hořicích

V Hradci Králové 16. května 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.