V současnosti vypsané otevřené zadávací řízení na práce v lesích na druhé pololetí 2007 posiluje kritérium ceny na 100 procent

Výběrová řízení budou vyhlášena na téměř celém území lesů ve správě Lesů ČR a jejich hodnota je přibližně 1,7 miliardy korun

Lesy České republiky (Lesy ČR) vyhlásily standardním a transparentním způsobem otevřená zadávací řízení na pěstební a těžební práce v lesích na druhé pololetí 2007. Výběrová řízení jsou vyhlášena dle zákona č. 137/2006 Sb. na téměř celém území lesů ve správě Lesů ČR, tedy na všech 278 smluvních územních jednotkách. Součtově je hodnota všech 278 zakázek přibližně 1,7 miliardy korun. Jediným kritériem soutěže je cena. Vítězné firmy budou pracovat podle podepsaných smluv od 1. července do 31. prosince.

Jednotlivé zakázky budou postupně zveřejněny do začátku příštího týdne. „Záměrem současného managementu Lesů ČR je tímto krokem vyřešit práce v lesích pro rok 2007,“ dodává Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR.

Výběrová řízení na druhé pololetí roku 2007 jsou vyhlášena zcela dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. V této formě probíhají i veškerá jednání s jednotlivými podnikatelskými skupinami.

V Hradci Králové 4. dubna 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil:724 525 132