Vánoční dárek Lesů ČR:

50 vánočních stromků pro pacienty českokrumlovské nemocnice a 25 vánočních stromků Domovu pro matky s dětmi v Hradci Králové

Snahou Lesů ČR v adventní době je, aby pokud možno klidnou a pohodovou vánoční atmosféru mohli prožívat i lidé, kteří z nejrůznějších příčin nemohou Vánoce trávit v příjemném prostředí svých domovů a ve společnosti nejbližších členů rodiny. Právě z těchto důvodů se proto Lesy ČR rozhodly věnovat 50 vánočních stromků, padesáticentimetrových smrčků, pacientům nemocnice v Českém Krumlově v Jihočeském kraji a 25 vánočních stromků Domovu pro matky s dětmi v Hradci Králové – středisku Oblastní charity Hradec Králové.

„Věříme, že vánoční stromky potěší nejen pacienty českokrumlovské nemocnice, u kterých bude nutná hospitalizace i v průběhu vánočních svátků, ale také děti společně s jejich maminkami či tatínky v hradeckém Domově. Doufáme, že všichni,  i přes ne zcela ideální životní situaci, prožijí Vánoce v klidu a pohodě,” vysvětluje tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Královéhradecký Domov poskytuje sociální služby lidem v nepříznivé sociální situaci, například při ztrátě bydlení, v ohrožení života nebo v případě sociálního vyloučení. Jde zejména o maminky či tatínky s dětmi nebo těhotné ženy a to především z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, případně z celé ČR.  Jedna čtvrtina všech klientů jsou oběti domácího násilí. „Díky dárku Lesů ČR bude mít každá maminka ve svém pokojíčku pravý vánoční stromeček. Pro naše malé klienty se tak vánoční svátky stanou veselejší a ještě více jim tak pobyt u nás bude připomínat pravý domov, který ztratily,” uvádí vedoucí Domova Zdeňka Koutníková.

V českokrumlovské nemocnici bude stromek umístěn do každého pokoje, kde zůstává pacient na svátky. „Bereme to jako malý dárek, který vnese trochu vánoční vůně a nálady do jinak převážně sterilních prostor nemocnice, “ podotýká předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov Jaroslav Šíma. Nemocnice dokonce v případech, u kterých to zdravotní stav pacientů dovolí, umožní, aby na pokoji na Štědrý večer mohl Vánoce společně s pacientem oslavit i jeden z jeho  příbuzných. Pobyt přitom nemocnice příbuznému umožní zdarma. „Za finanční úhradu pak nabídneme i štědrovečerní menu,“ dodává Jaroslav Šíma. Vyhlášená kuchyně českokrumlovské nemocnice bude na Štědrý den servírovat k obědu rybí polévku, dušeného kapra na kmíně a bramborový salát či kaši. Místo cukroví pak jablkový závin. K večeři se bude podávat šunkový aspik případně sýrový dort.

Hradec Králové 20. prosince 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.