Vápnění lesů v České republice začalo

S leteckým vápněním lesů se ve vybraných lokalitách Krušných a Orlických hor i Slezských Beskyd začalo koncem srpna. Do roku 2016 by měl zásah pokrýt devět tisíc hektarů půdy. Ministerstvo zemědělství přijde projekt na 90 milionů korun bez DPH.

Státní lesy spravované podnikem Lesy ČR, ale i lesy obcí a měst nebo soukromých vlastníků, které jsou v daných lokalitách poškozeny dlouhodobým vlivem imisí, se vápní přírodním materiálem – drceným vápnitým dolomitem. „Nahrazují se tak chybějící živiny v půdě, tedy hořčík a vápník,“ říká Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany půdy z podniku Lesy ČR.

Stejně postupují i sousední Sasové. „V České republice se k vápnění vracíme po třech letech,“ dodal Ladislav Půlpán. Konkrétně v letech 1975 až 1991 bylo povápněno 80 tisíc hektarů půdy, v letech 2000 až 2012 pak 50 tisíc hektarů.

Letošní letecký zásah v Orlických horách byl již dokončen, nyní se vápní ve Slezských Beskydech, konkrétně na Jablunkovsku, a dále v Ústeckém a Karlovarském kraji – u Hory Svaté Kateřiny, u Horní Blatné a Kraslic, v plánu je letos ještě lokalita na Vysočině v oblasti Javořice. V příštím roce se bude v Krušných horách pokračovat u Vejprt a opět v Kraslicích a Horní Blatné. „Z minulých cyklů vápnění víme, že se zdravotní stav lesů a jejich odolnost vůči dalším škodlivým vlivům, například sucha, po zásahu zlepší. Proto předpokládáme, že na projekt navážeme i v dalších letech,“ dodal Ladislav Půlpán.

V Hradci Králové 3. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.