Ve Frýdlantu dnes otevřeli volnočasový areál lesopark Střelnice a naučnou stezku Než půjdeš do lesa

Letošní jaro přivítali ve Frýdlantu v Libereckém kraji otevřením volnočasového lesoparku Střelnice a lesní naučné stezky u mateřské školy v ulici Bělíkova. Na realizaci obou projektů se podílel státní podnik Lesy ČR. Zítřejší Mezinárodní den lesů tedy ve Frýdlantu mají kde oslavit…

První jarní den dostaly děti z celého Frýdlantského výběžku dárek. Do užívání jim byla městem předána nová naučná stezka nazvaná Než půjdeš do lesa. „Na třinácti stanovištích děti poznávají všechno, co v lesní oboře. Přiřazují list i plod ke konkrétnímu stromu, do písku tisknou stopy zvěře nebo přerovnávají dřevo. Vše je přirozené, zpevněné lesní cesty i prolézačky s tabulemi vyrobené z dubového dřeva,“ uvedl liberecký krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Řičář. Na půlmilionovém projektu se kromě města, které přispělo 250 tisíci korunami, finančně podílely také Místní akční skupina Frýdlantsko (MASiF), Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a 25 tisíci korunami také státní podnik Lesy ČR.

Nedaleko od naučné stezky se 20. března otevřel veřejnosti, rodinám s dětmi, zkrátka všem, kteří jsou rádi na vzduchu, lesopark Střelnice. Návštěvníci se projdou po upravených lesních cestách, posvačí na dřevěných lavičkách nebo si opečou buřty v altánku. „Dominantou celého prostoru je bezesporu stromové bludiště tvořené 2 200 habry. Děti si rády vyběhnou na dřevěnou palisádu nebo kladinu. Součástí areálu je také 200 metrový okruh pro malé cyklisty a kilometrová cyklostezka. Vysázeli jsme také další stromy, které doplňují druhovou pestrost stávajících dřevin,“ dodal ředitel Řičář. Vše je opět přírodní, žádný asfalt na lesních stezkách nenajdete. Projekt realizovaný v letech 2013 a 2014 vznikl s podporou města rámci „Programu 2020“. Státní podnik Lesy ČR vyšel na 1,2 miliony korun. „Uvítáme i další nápady a náměty na oživení lesoparku,“ vyzval veřejnost frýdlantský lesní správce Otto Kučera i starosta Dan Ramzer.

V Hradci Králové, 20. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.