Ve městě Javorník na Jesenicku Lesy ČR zahájily protipovodňové úpravy Javornického potoka

Přímo ve městě Javorník a v místní javornické části Travná, v okrese Jeseník, v Olomouckém kraji, Lesy ČR aktuálně zahájily v korytě Javornického potoka stavbu důležitého preventivního protipovodňového opatření za téměř 14 milionů korun. V upravovaném úseku se nachází i soustředěná městská zástavba v centru města.

Koryto Javornického potoka nejvíce poškodily povodňové průtoky v červnu 2009. „Po dokončení úpravy koryta bude daná část města chráněna proti až padesátileté vodě. Součástí preventivního protipovodňového opatření je také výstavba několika objektů v místní části Travná. Dokončení celé stavby předpokládáme ještě v letošním roce,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR.

Vzhledem k náročnosti prováděných konstrukcí se realizace neobejde bez vstřícnosti a pochopení jak jednotlivých občanů města, tak organizací vlastnících své nemovitosti v bezprostřední blízkosti toku.

V Hradci Králové 10. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření