Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka se návštěvníci vydají do lesa

Interaktivní výstava o lese a jeho obyvatelích nazvaná „Mnoho životů jednoho stromu“ se v úterý 9. června otevře ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v Jeseníku. Vernisáž začíná v 18 hodin. Výstavu podpořily Lesy ČR.

Jaký význam má strom pro rostliny, živočichy i člověka – truhláře, řezbáře nebo lesníka? Na tuhle a další otázky si odpovědí návštěvníci výstavy v Jeseníku. „Expozici jsme doplnili fotografiemi, které v roce 2013 pořídili naši lesníci. Snímky zachycují jedinečné okamžiky v lese,“ uvedl Tomáš Pospíšil, krajský ředitel podniku ze Šumperka. Netradiční výstava podnítí všechny smysly. Návštěvníci si také vyzkouší aktivity spojené s lesní pedagogikou, které věnují pozornost lesnímu ekosystému. Budou ale poznávat i houby a podle typu budky i její obyvatele. Přijďte, uvidíte…

V Hradci Králové, 3. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.