Velká voda dělá problémy i na vodních tocích spravovaných Lesy ČR

Situaci přímo v terénu řeší stovky zaměstnanců podniku

Lesy ČR nedoporučují vstupovat do lesů

Povodňovou situaci nyní velmi intenzivně řeší také státní podnik Lesy ČR, který na území státu spravuje téměř 39 tisíc kilometrů převážně drobných vodních toků. Zvýšené hladiny nejvíce zasáhly oblasti spravované regionálními pracovišti podniku v povodí Vltavy v Jihočeském a Labe v Královéhradeckém kraji. Velká voda působí škody nejen podél vodních toků, ale také ve spravovaných lesních porostech.

Ze zatím známých údajů vyplývá, že největší škody na lesní infrastruktuře voda působí v Jihočeském kraji, kde od včerejška 20 hodin platí stav nebezpečí. „Na jihu Čech registrujeme nejvyšší hladiny na vodních tocích na Táborsku a Milevsku. V Královéhradeckém kraji je situace nejvypjatější v Podkrkonoší a na Jičínsku. Ve zvýšené míře také monitorujeme stavy vodních toků v povodí Ohře,“ informuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.

Zaměstnanci Lesů ČR povodňové situace intenzivně řeší

Přímo v terénu nyní mnohdy nelehké situace spojené s vysokými hladinami toků řeší stovky zaměstnanců Lesů ČR. „Pracovníci našich správ toků a lesních správ již od soboty monitorují a vyhodnocují situaci. Spolupracují s povodňovými komisemi nebo starosty postižených obcí. Současně pomáhají organizovat pracovní síly a techniku na provádění zabezpečovacích prací. V oblastech povodí Vltavy a Labe venku situaci již od nedělního rána řeší naprosto všichni naši zaměstnanci. Nejpostiženější oblasti posilujeme o zaměstnance z regionálních pracovišť mimo postižené lokality. V místech, kde to podmínky dovolují, nasazujeme těžkou techniku za účelem odstraňování překážek z koryt toků. Řada lokalit je do opadu vody zcela nedostupná,“ zdůrazňuje Michal Gaube.

Lesy ČR budou pomáhat obcím i občanům a zkontrolují vodní nádrže

Všechny naše organizační jednotky jsme vyzvali k poskytnutí veškeré možné pomoci postiženým obcím a občanům. Nařídili jsme také kontrolu všech vodních nádrží ve správě Lesů ČR na zasaženém území,“ podotýká Michal Gaube.

Lesy ČR nedoporučují veřejnosti vstupovat do lesů

V důsledku několikadenních dlouhotrvajících dešťů je lesní půda v mnoha oblastech ČR silně podmáčená. Tím může dojít k dočasnému snížení stability stromů včetně jejich eventuálních pádů. „Doporučujeme proto občanům, aby v těchto dnech do lesů raději vůbec nevstupovali a to především za větrného počasí,“ uzavírá Michal Gaube, ekonomický ředitel Lesů ČR, pověřený současně řízením podniku.

V Hradci Králové 3. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření