Veřejné otevírání obálek dnes skončilo

Celkem byly veřejně otevřeny obálky všech 113 uchazečů výběrových řízení.

Státní podnik Lesy ČR (dále Lesy ČR) dnes ukončil otevírání obálek účastníků výběrového řízení na provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví na rok 2007. Celkem se do tenderů v řádném termínu přihlásilo 113 subjektů. Celkem bylo podáno 933 nabídek na jednotlivé dílčí zakázky. Veřejně přístupného procesu otevírání obálek se hlavně účastnili zástupci podnikatelů, kteří se v tenderech ucházejí o zakázky. Kromě nich dozorovali otevírání obálek například i zástupci největších podnikatelských sdružení u nás – SPLH a ČAPLH, dále zástupce dozorčí rady Lesů ČR a zástupce odborového svazu DLV. Tito pozorovatelé budou přítomní i při dalších pracích hodnotitelů nabídek. Už zítra totiž budou kontinuálně zahájeny přípravné práce právě před vyhodnocováním.

Lesy ČR chtěly být v transparentnosti současných výběrových řízení průkopníkem, kdy veřejně při otevírání obálek byla čtena také nabízená cena. Myslím si, že zejména státní podnik by měl být pro ostatní v tomto vzorem. Bohužel neustálé tlaky různých podnikatelských skupin se snaží tento náš krok devalvovat. Věřím ale, že Lesy ČR všechny současné útoky ustojí a práce v lesích nebudou po novém roce nijak ohroženy,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR.

Je evidentní, že i takto otevřené tendry se dotýkají zájmů řady podnikatelských subjektů a firem, které se budou cítit poškozené, a budou se všemi způsoby bránit. Na druhé straně nelze přehlédnout fakt, že nabídky akceptované ve výběrových řízeních na předsunuté těžby z projektů roku 2007 znamenají pro Lesy ČR významně výhodnější podmínky a výsledný efekt představuje v průměru rozdíl 200 – 300 Kč/m3 oproti všem typům dosavadních smluvních vztahů. Ve svém důsledku tak současná výběrová řízení přinesou dle předpokladu zisk v řádu několika stovek miliónů korun oproti současnosti.

Jsme pevně přesvědčeni, že stávající postup Lesů ČR je zákonný a v současné nesmírně komplikované právní situaci jedině možný a správný. Věříme, že s podporou zakladatele a ve spolupráci s ním bude započatý proces znamenat ve svém důsledku stabilizaci odvětví, jakož i nastavení čitelných a rovných podmínek pro všechny účastníky při současném zachování všech požadavků na péči řádného hospodáře kladených na Lesy ČR jako správce státního majetku nezměrné hodnoty,“ dodává Ing. Koníček.

Připomeňme ještě, že vedení státního podniku Lesů ČR vyhlásilo zadávací řízení na dodávky pěstebních a těžebních služeb na rok 2007 standardním a transparentním způsobem. Během příštího roku by dle zákona č. 137/2006 Sb. měly být vyhlášeny další veřejné zakázky střednědobého charakteru. Tuto formu doporučila i dozorčí rada společnosti Lesy ČR. Vítězové současných tenderů budou známi do 31. 12. 2006.

V Hradci Králové 16. listopadu 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217