Vítr lámal stromy jak párátka, škody se sčítají, zalesňování potrvá dva roky

Následky letní bouřky v noci ze 7. na 8. července budou lesníci na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje odstraňovat několik měsíců. Zalesnění plochy potrvá dva roky. V oblasti vítr pokácel přibližně 190 tisíc metrů krychlových dříví, což je 90 % škod způsobených tímto větrem v lesích spravovaných podnikem Lesy ČR.

Nejvíce je zasaženo Hanušovicko. Vítr tam poškodil přibližně 157 tisíc metrů krychlových dříví. „Rozsah je vyšší než jedna obvyklá roční těžba,“ řekl Tomáš Pospíšil, krajský ředitel podniku Lesy ČR ze Šumperka. V okolí Mladkova je postiženo zhruba 35 tisíc metrů krychlových dříví, což odpovídá šestiměsíční obvyklé těžbě. „Se zpracováním dříví se začalo hned po kalamitě. V kopcích pracují dřevorubci a v nedostupných terénech pomáhají koně. Využity budou také lanovky. Na rovině vše urychlují harvestory,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR. Podle něj se bude kalamitní dříví zpracovávat několik měsíců. Nákladní auta denně odvážejí desítky kmenů. V lesích tedy není bezpečno. Také proto je až do října vstup do lesů u Dolní Moravy, Nekoře, v okolí Pastvin a dále zakázán. „Pohyb v těchto lokalitách je rizikový i pro zkušené lesníky a dřevorubce. Ani po uvolnění cest vstup do porostů s nezpracovaným dřívím nedoporučujeme,“ dodal ředitel Lidický. Zejména cyklisté mají tendenci podceňovat riziko a nepřizpůsobí rychlost jízdy. Využívají však stejné cesty jako nákladní auta naložená dřívím. Zvláště v nepřehledných lesních úsecích je pak srážka pravděpodobná.

Vítr poničil lesy v souvislých blocích. Polámané a vyvrácené stromy leží přes sebe, některé jsou zlomené v půli, jiné silně nakloněné. „Jde o typický průvodní jev, letní bouřky doprovázené prudkým větrem. Silný větrný vír smete všechno, co se dostane do jeho středu. Tedy například sloupy elektrického vedení, střechy domů i celé objekty. Hned za hranicí jeho působení po něm ale nenajdete žádnou stopu,“ vysvětluje původ celé kalamity Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody podniku Lesy ČR. Lesníci budou v následujících dvou letech kalamitní plochy zalesňovat. „Použijeme listnaté i jehličnaté dřeviny, tedy smrky, buky, javory, jedle a na horách také jeřáby. Počítáme i s následnou péčí a ochranou mladých stromů před zvěří a trávami,“ dodává Ladislav Půlpán.

V Hradci Králové 23. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.